skip to Main Content
Çağı Yakalayan Kapsayıcı Liderlik

Neden bu program:

İyi haber:

İş dünyamız çeşitlilik konusunda oldukça olumlu adımlar atıyor. Ancak eğer kapsayıcılık ile desteklenmez ise artan çeşitlilik bir felaket senaryosuna dönüşebilir.

Sorun nerde?

Maalesef antropolojik, tarihsel ve kültürel nedenlerle, hatta içinde bulunduğumuz eğitim sistemi ile sosyo-ekonomik düzen kapsayıcılık olgusunu desteklemiyor, hatta engelliyor.

Peki ne yapılmalı?

Başta karar vericiler olmak üzere iş dünyası liderlerinin

  • bu konuda bilinçlenmesi,
  • kendi düşünce kalıplarını yeniden değerlendirmesi,
  • bilinçsiz önyargılarının, kendilerine tanınmış veya emekle harcanarak kazanılmış ayrıcalıklarının kapsayıcılık sürecinde onları nasıl sabote ettiğinin farkına varmaları,
  • kapsayıcılık barometresi kullanarak kurumlarında kapsayıcılık konusunda bir durum tespiti yapmaları ve
  • hem kendilerinin hem de kurumlarının kapsayıcılık kapasitelerini geliştirmek için strateji ve eylem planları geliştirmeleri gerekmekte.

Yapılmazsa ne olur?

Büyük bir kaynak israfı olur: çeşitlilik konusunda sağlanan bütün edinimler boşa gidebilir. Yeteneklere cazip imkanlar sunulması, tutundurulması ve iş gücünün etkin kullanımı ile performansı anlamında engeller oluşur. ESG ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri kapsamında hayatımıza giren birçok yeni başarı kriterinden olumsuz not alınması sonucunda hem repütasyon riski artar, hem de yatırımcı ilişkileri ile finansmana erişim konularında zorluklar yaşanabilir.

Program ne sunuyor?

Yukarıda belirtilen soruna çözüm olacak şekilde uluslararası standartlarda tasarlanmış Canvas ve Zoom platformları üzerinden senkron ve asenkron bölümlerden oluşan bir eğitim programı. Tamamı online olacak şekilde tasarlanmakla beraber eğer arzu edilir ise programın sonuna eklenen bir yüz yüze paylaşım günü ile hibrit bir model ile de sunulması mümkün.

Programın Akışı

This is a fully online blended learning program consisting of synchronized sessions offered on Zoom platform, supported by asynchronized learning material provided on Canvas LMS. If requested, the program can be enhanced with an additional module of a half day face to face session.

Modül 1:

Programın felsefesi ve genel prensipler

Yansıtıcı uygulama ile sürekli öğrenme sürecine dahil olmak

Liderlik ve İş dünyasında hakim akımlar, son trendler ve SEPET* analizi

Doğmakta Olan Ne? Neyi Bırakmalıyız?

Kapsayıcılık kavramı ve Kapsayıcılık barometresi

Perspektif çeşitliliği ve Kapsayıcılık

Modül 2:

Kapsayıcılık önündeki engeller

Bilinçsiz Ön Yargılar

Ayrıcalıklarımız

Dışladıklarımız

Psikolojik çeşitlilik

Kültürel farkındalık, arka plan hikayelerimiz

Modül 3:

Duygulara Dokunan Liderlik

Empati

İş Hayatında ihmal edemeyeceğimiz duygularımız

Kurumsal Esenlik Modeli: PERMA

Liderlik Paradoksları ve Durumsal Liderlik

Mentorvari Liderlik

Modül 4:

Geleceği şekillendirmek

Kurumlar için Kapsayıcılık Strateji modeli ve yol planı

Bireyler için Kapsayıcılık manifestosu

Senkron Online Oturumlar

Zoom üzerinden interaktif ve katılımcı bir yaklaşım ile sunulan oturumlar. Katılımcıların her modülde yer alan ve Canvas üzerinde sunulan videoları izleyerek, hazırlık okumaları ile bireysel olarak yapılacak temel farkındalık çalışmalarını yaparak bu oturumlara gelmesi beklenmektedir.

Yüz yüze eğitim günü:

Küçük grup çalışmaları, triad/quartet uygulamaları büyük grup önünde demo çalışmaları ile paylaşım odaklı farkındalığını arttırılması ve konunun içselleştirilmesi

Takip koçluk seansı:

(Opsiyonel) Katılımcıların programı kişisel bazda bir gelişim planı ile tamamlamasının desteklenmesi amacı ile yüz yüze eğitim gününden bir ay kadar sonra eğitim ekibimizin bir üyesi ile birebir bir takip seansıSuggested time table for half day optional Module 5 (in person session):
9:00 – 9:30 Check-in ve tanışma
9:30 – 10:00 Kapsayıcılıktan ne anlıyoruz?
10: 15 – 11:00 Duygulara dokunan, bağlayıcı ve kapsayıcı Liderlik
11:15 – 12:30 Yeni normale nasıl adapte olabiliriz?

Geleceğe bakış, kişisel eylem planları ve kapanış

Asenkron İçerik

(Video Kayıtları)

Modül 1:

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Programın felsefesi ve genel prensipler

Programın felsefesi ve genel prensipler

“Yansıtıcı Uygulama” : Koçluk felsefesi ve yansıtıcı öğrenme modeli

Liderlik ve iş dünyası üzerine son trendler ve gelişmeler

SEPET analizi

Kapsayıcılık yaklaşımı

Doğmakta Olan Ne? Neyi Bırakmalıyız?

Kapsayıcılık barometresi

Perspektif Çeşitliliği

Modül 2:

Video

Video

Video

Video

Video

Kapsayıcılık önündeki engeller

Bilinçsiz Ön Yargılar

Ayrıcalıklarımız

Dışladıklarımız

Psikolojik çeşitlilik

Kültürel farkındalık ve arka plan hikayelerimiz

Modül 3:

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Duygulara Dokunan Liderlik

Empati

Duygularımız 1: Cognitive Dissonance, Paradox

Duygularımız 2: Şefkat, Acıma, Sempati,

Duygularımız 3: Mükemmeliyetçilik, Utanç, Aşağılanma, Öz şefkat

Duygularımız 4: Aidiyet, Bağlantı, Yabancılaşma, Yalnızlık

Duygularımız 5: Kızgınlık, Öfke ve bunların altına saklanan diğer duygularımız

6 Liderlik Paradoksu

Bir Kurumsal Esenlik Modeli: PERMA

Durumsal Liderlik

Liderlik ve Mentorluk: Temel kavramlar

Mentorvari Liderlik

Modül 4:

Video

Video

Video

Geleceği şekillendirmek

Kurumlar için Kapsayıcılık Strateji Modeli ve yol haritası

Bireyler için kişisel kapsayıcılık manifestosu ve kendi tarzımızı yaratmak

Yeni başlangıçlar


Back To Top