skip to Main Content
Döngüsel Ekonomi Ve Sürdürülebilirlik

Neden bu program:

İyi haber:

İş dünyamız artık döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik kavramları ile tanıştı. Ülkemiz Paris anlaşmasını imzaladı. Dünya genelinde bu kapsamda iş modelleri ve finansman imkanları özellikle de ESG kavramı ön plana çıkıyor, yepyeni imkanlar sunuyor.

Sorun nerde?

Maalesef hala büyük bir çoğunluk bu kavramların ne anlama geldiğini bilmiyor ve son gelişmeleri takip etmiyor. Hal böyle olunca da aslında büyük bir fırsat olarak karışımıza çıkan bu kavramlar iş dünyamız için bir tehdit haline gelme riski taşıyor.

Peki ne yapılmalı?

Başta karar vericiler olmak üzere iş dünyası liderlerinin

  • bu konuda bilinçlenmesi,
  • kendi düşünce kalıplarını ve önyargılarını yeniden değerlendirmesi,
  • döngüsel ekonomi kavramları ile tanışıp iş ve ürün döngülerinin her aşamasına entegre etmelerinin sağlanması
  • ve bütün bunların yanı sıra bu fırsatların sosyal anlamda sunduğu imkanları iyi anlayıp daha esenlikli bir iş hayatının tasarlanmasına önderlik etmeleri gerekmekte.

Yapılmazsa ne olur?

Sınırda karbon vergisi veya ESG denetimleri gibi güncel uygulamalar ile giderek daralan bir alanda defansif politikalara mahkum olursa iş dünyamız bu hem uluslararası alanda rekabetçiliğimizi kaybetmemize, hem de sektörler içinde bazı oyuncuların yaşamsal sıkıntılar ile karşılaşmasına neden olur.

Program ne sunuyor?

Yukarıda belirtilen soruna çözüm olacak şekilde uluslararası standartlarda tasarlanmış Canvas ve Zoom platformları üzerinden senkron ve asenkron bölümlerden oluşan bir eğitim programı. Tamamı online olacak şekilde tasarlanmakla beraber eğer arzu edilir ise programın sonuna eklenen bir yüz yüze paylaşım günü ile hibrit bir model ile de sunulması mümkün.

Programın Akışı:

Modül 1:

Programın felsefesi ve genel prensipler

Liderlik ve İş dünyasında hakim akımlar, son trendler ve SEPET* analizi

Doğmakta Olan Ne? Neyi Bırakmalıyız?

Modül 2:

Döngüsel Ekonomi kavramı ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik kavramı

İklim değişimi ve karbon ayak izi

EU ETS sistemi

Ürün yaşam döngüsü

Endüstriyel Simbiyoz

Döngüsel Ekonominin potansiyel faydaları

Modül 3:

Avrupa Yeşil Mutabakatı

Yeşil Mutabakat

AB Döngüsel Ekonomi Modeli

Sınırda Karbon vergisi uygulaması

Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı

İşletmelerde Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Atıkların Valorizasyonu

Modül 4:

Döngüsel Ekonomi Prensipleri ile İş Modeli Yaratmak

ESG nedir ve ne sunuyor?

Döngüsel Ekonomi İş modelleri

Mevcut iş ve ürün döngülerimizi nasıl adapte edebiliriz?

Senkron Online Oturumlar

Zoom üzerinden interaktif ve katılımcı bir yaklaşım ile sunulan oturumlar. Katılımcıların her modülde yer alan ve Canvas üzerinde sunulan videoları izleyerek, hazırlık okumaları ile bireysel olarak yapılacak temel farkındalık çalışmalarını yaparak bu oturumlara gelmesi beklenmektedir.

Yüz yüze eğitim günü:

Küçük grup çalışmaları ile paylaşım odaklı farkındalığını arttırılması ve konunun içselleştirilmesi

Takip koçluk seansı:

(Opsiyonel) Katılımcıların şirketlerine iş süreçleri ve liderlik yaklaşımları üzerine mentorluk ve koçluk hizmetinin sunulması


Back To Top