skip to Main Content
Etkili Sunum Teknikleri

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Amacı

Etkili sunum tekniklerini Kurumsal Esenlik kavramı çerçevesinde ele alıyoruz. Özellikle günümüzde evden çalışma, çevrim için çözümler, takım ve proje ekipleri ile sonuç alma, bulut tabanlı uygulamalar ile proje yönetimi, agil ve yatay organizasyonlar gibi kavramların ön plana çıktığı günümüzde klasik sunum tekniklerini modern teknolojiler ve yeni çalışma yöntemleri ile birleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda etkin sunum, dolayısı ile etkin ileşitim kurumlarda Pozitif Psikoloji akımına dayalı öğretilerden esinlenen bir kavram olan esenlik olgusuna hizmet edecektir. 1990’ların sonunda Martin Seligman’ın liderliğinde hayat bulan pozitif psikolojik kavramı “Hayatı yaşamaya değer kılan şeylere odaklanmak” olarak prensibi çevresinde şekillenmiş bir öğreti. 2010’ların sonunda hayatımıza giren Esenlik Teorisi ile birlikte, daha bilinçli ve sağduyulu bir kurumsal yaşamın gerekliliğini vurguluyoruz.

Kurumsal Esenlik 5 ana konu çerçevesinde ele alınıyor;

 • Bir kurumun içinde insanlar ne kadar olumlu duygulara sahip? Ne kadar mutlular, keyifliler, enerjik ve yaratmaya açıklar, çözüm odaklılar?
 • Bir kurumun içinde çalışan kişiler var olan yeteneklerini ne kadar kullanabiliyor ve kendilerini bu yönleri doğrultusunda ifade etme ortamına ne kadar sahip olabiliyorlar?
 • Kurumun içinde herkes bir diğeri ile yapıcı ve çözüme dayalı ilişki kurmak için ne kadar çaba gösteriyor?
 • Kurum hangi  yüksek amaca hizmet ediyor ve bu amaca hizmet ettiğini ne kadar vurguluyor? Çalışanları ve müşterileri kurumdan benzer mesajları alabiliyor mu?
 • Sadece çıktıların değil çıktılara ulaşan doğru yolun vurgulandığı ve ödüllendirildiği süreçler gelişmiş mi?

Tasarlayıp paylaştığımız etkili sunum teknikleri eğitimlerimiz bu çerçevede kurumsal hayata hizmet ediyor. 

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Online

Bütün diğer eğitimlerimiz gibi etkili sunum teknikleri konusunda da online programlar ile katılımcılarımıza destek oluyoruz. Aynı havayı solumadan yapılabilecek o kadar şey, paylaşılacak o kadar çok deneyim var ki… 

Eğitimimiz hem online sunumlarda kullanılacak deneyimleri içeriyor, hem de online bir paylaşım ile sizleri kürsülere hazırlıyor. Programda kullandığımız teknoloji ve uzaktan erşim yöntemlerimiz bu konularda etkin çözüm almamıza imkan tanıyor. 

Topluluk Önünde Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Eğitimlerimiz sadece teknik ve yöntem odaklı olmayıp, programın başında katılımcıların toplum önünde konuşma ve sunum yapma konusundaki öğrenilmiş çaresizlikleri, otomadik devreye giren duyguları, düşünce kalıpları ve ön yargıları ele alınmaktadır. Bütün bu konularda arzu edilen dönüşümün tetiklenmesi sonrasında aşağıda belirtilen teknik çalışmalarına geçilmektedir. 

 • Sunumun içeriği: Asıl vermek istediğiniz mesajı bulmak ve sunumu onun  çevresinde inşa etmek. 
 • Sunum teknikleri ve prensipleri: 
  • Klasik sunum tekniklerinden hala hangileri işimize yarıyor? 
  • İlgi uyandırmak, 
  • ilgiyi yüksek tutmak, 
  • dinleyicilerin enerji düzeyini yönetmek, 
  • grup dinamiği, 
  • zor katılımcılarla başa çıkmak, 
  • soru / cevap, cevabı bilinmeyen sorularla ilgilenmek, 
  • ses tonu ve ifade teknikleri, 
  • mantık üçgenleri, argüman geliştirme teknikleri
  • Etkili açılışlar: 
   • çerçevenin belirlenmesi, 
   • buz kırıcılar, 
   • etkin özet girişler
  • Etkili kapanışlar
   • Amaca uygun kapanış yöntemleri
   • Duygular ve Düşünceler
   • Etki yönetimi
  • Hikaye anlatma sanatı ve ip uçları
 • Işık, ses, estetik: Mantığa giden yol aslında duygulardan geçiyor. Bilinçsiz önyargıların kurbanı olmadan sunum tasarımı nasıl yapılmalı? Renklerin dili, sembollerin ve metaforların gücü, bilinçsiz önyargı tuzakları
 • İletişim teknikleri: NLP kavramından faydalandığımız iletişim teknikleri, duyusal (sensory) sistemler, raport/matching-pacing kavramları, vucüd dilinin etkin kullanımı, sessizliğin gücü 
 • Online / Hibrid / Konvansiyonel sunumlar için yöntemler, teknikler, taktikler 

Back To Top