skip to Main Content
Profesyonel Koçluk Sertifika Programı
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Koçluk Nedir?

Koçluk, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında, birey ve ekip odaklı olup yetkinlik ve karar vermede gelişim sağlama ile yaşam kalitesini arttırma konularında alternatif yöntemler keşfetmeye ve denemeye destek olması için danışanın kendi kaynaklarına dayanan faaliyetlerdir. Bu sebeple, profesyonel bir koç, koçilerine kendi hedeflerini ve bu hedeflerini nasıl gerçekleştireceklerini belirlemelerini sağlayan, performansları veya kişisel gelişimlerini ilerletme konularında veya ikisinde de hizmet etme amacı taşıyan bir dizi diyalog gerçekleştirme yoluyla insanlarla ilişki kurma konusunda uzman olarak tanımlanır.

Koçluğun tanımlarından birisi şöyledir: “koçluk, danışanın hedeflerine ulaşması amacıyla, onun engelleyici olanı ortadan kaldırması ve etkili olanı ilerletmesine yardımcı olacak profesyonel yöntem ve teknikleri kullanarak danışanın öğrenim sürecini kolaylaştırmaktır”

Koçluk ayrıca şöyle de tanımlanabilir:
“Koçluk, danışanlarla, onların kişisel ve mesleki potansiyelini azami düzeye çıkaracak, yaratıcı ve düşünmeye sevkedici bir süreçte ortak olmaktır.”

Örgütsel bağlamlarda koçluk “birebir” veya “bir kişiye birkaç kişi” etkileşimleri barındırabilir.

Yönetici Koçluğunun herkesçe kabul edilen tek bir tanımı yoktur. Diğer uzmanlık alanlarında olduğu gibi (örneğin, psikoterapi) yönetici koçluğunun da nasıl tanımlandığı, tanımlayan kişinin (örneğin, şirket geçmişi olanlar veya psikolojiyle uğraşanlar) ‘ön yargısına’ bağlıdır. Tanımlar ‘ne’ (Bir Yönetici Koçunun ne yaptığı) ya da ‘kim’ (Koçluk hizmeti alanın bir kurum içinde nerede olduğu) sorularına yoğunlaşır.

Koçluk Eğitim Programına Kimler Katılabilir?

EMCC Foundation / Temel Seviye Koçluk ve Mentorluk Programı,
–              Koçluk uygulamalarına ilişkin anlayış kazanmak ve temel koçluk ile mentorluk becerilerine sahip olmak isteyen,
–              Başkaları ile beceri / performans gelişimini destekleyecek ve özendirecek koçluk ve mentorluk diyalogları kurarak çalışmaya meyilli,
–              Kendi alanı / rolü içerisinde koçluk yaklaşımı kullanmak ve koç ya da mentor rolünün mesleki rolüyle nasıl iç içe geçtiğini açıkça anlamak isteyen bireylere yönelik bir programdır.

Eğer siz de:
–              Kariyerinizde daha hızlı ilerlemek,
–              Kendinizi ve çevrenizdekileri daha iyi tanımak,
–              Çalışmalarınızda daha verimli sonuçlar alabilmek,
–              Yaşadığınız hayata karşılık ödediğiniz manevi bedeli azaltmak,
–              İş ve özel hayatınızda daha uyumlu beşerî ilişkilere sahip olmak,
–              Koçluk mesleğinin ve mentorluk uygulamalarının size ne kadar uyduğunu keşfetmek,
–              Dünyanın her yerinde geçerli olan, koçluk ve mentorluk üzerine uluslararası mesleki bir unvan kazanmak,
–              Ve hatta koçluk ve mentorluk birikimlerinizi, daha önceki eğitimlerinizi ve tecrübelerinizi bu konuda küresel boyutta ve ülkemizin en yetkin liderleri ile gözden geçirmek istiyorsanız, bu program tam size göre.

Profesyonel Koçluk Eğitimi

Koçluk eğitimi bireyin kendisini daha iyi tanıması, kendi iç diyaloğunu nasıl farkındalığını arttırmak amaçlı kullanabileceğini deneyimlemesi ve yansıtarak öğrenme (reflective practice) prensiplerini içselleştirip hayatının her alında uygulamaya sokmasına vesile olarak başlar. Koçluk becerileri ve koçlukta kullanılan yöntem ve modelleri bu eğitimde katılımcılara sunulur. Özellikle önde gelen koçlukta sık kullanılan psikolojik ekoller hakkında da koçun yeterince bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bütün bunlarla beraber sürekli mesleki gelişimin nasıl tasarlanacağı ve takip edileceği de eğitimin bir parçasıdır. Koçluk münasebetinin bütünsel bir süreç olarak ele alınması, mümkün olduğunca pratik yapılması ve pratiklerin sonunda yansıtıcı öğrenme modeli ile akran değerlendirmeleri programın ayrılmaz bir parçasıdır.
Koçluk bir meslek olarak ön plana çıkarılsa da aslında her meslek grubunda günümüzde başarılı olmak için koçluk becerilerine ve koçluk duruşuna gerek vardır. Modern sosyal kontrat, yüksek katma değerli iş dünyası ve çağdaş toplum yapısı koçluk yaklaşımını vaz geçilmez kılmaktadır.
Bu bağlamada koçluk eğitimi sadece bir teknik eğitimi değil, asıl olarak bu yaşam felsefesinin nasıl hayatın her evresine uyarlanabileceği konusunda bir farkındalık yaratmayı ve bu süreç sonunda bu uygulamaları katılımcıların nasıl içselleştireceklerini hedeflemelidir.

Koçluk Eğitimi Nedir?

Koçluk eğitimi yansıtıcı öğrenme, yargısız duruş, yönlendirmeden müdahale etmek, edilgen kurban durumundan, etkin, hayatın dizginlerini elinde tutan bir tutum sağlamak, yaşananlardan çok o yaşanmışlıkların bireyde bıraktığı tortunun ve o tortu ile bireyin hayatını nasıl şekillendireceğinin önemli olduğu gibi koçluk felsefesinin ele alındığı bir süreçtir. Koçluk eğitimi tabii ki koçluk becerileri, koçlukta kullanılan modeller, koçlukta yer alan psikolojik ekoller, sürekli mesleki gelişim ve süpervizyon, etik çerçeve, kontrat yaparak münasebetin sınırlarının belirlenmesi, süreç yönetimi gibi birçok ilgili konuyu da içermektedir.

Koçluk Eğitimi İçeriği

EMCC Global tarafından akredite edilmiş, uzaktan eğitim teknolojileri ile sunulan 8 Modül ve 15 oturumdan oluşan programımız Canvas platformu üzerinde tasarlanmış ve Zoom üzerinden sunulmaktadır.
Programı başarı ile tamamlayan katılımcılarımız başka bir sürece gerek olmadan
– “EMCC Temel Seviye (EMCC Foundation Level) Profesyonel Koç Ünvanı” (EIA) ve
– Program Katılım Sertifikası (EQA) almaya hak kazanacaktır.

Yeni programımız 26 Mayıs Çarşamba akşam oturumu ile başlacaktır.
📌 Zoom üzerinde Çarşamba günleri öğlen ve akşam saatlerinde 90 dakikalık 15 oturum,
📌 8 + 1 modül, toplam 50 saatlik program,
📌 Canvas dijital platformu üzerinden izlenen videolar, okumalar, farklı zoom odalarında yapılan üçlü pratik çalışmalar,
📌 Akran değerlendirmeleri ile tasarlanmış,
📌 EMCC Foundation Seviye Akreditasyona sahip Linkedln profilinize entegre olan SERTİFİKA ve UNVAN,
📌 Blockchain güvenceli badge / diploma edinme imkanı,
📌 Tamamı online ve dünyanın her yerinde geçerli bir program,

Koçluk Eğitimi Ücretleri

Koçluk eğitimi ücretleri hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Koçluk Eğitimi Almak İstiyorum

Hemen başvurun lütfen. Bekliyoruz.

EMCC Akredite Koçluk Eğitimi

Eğitim programı sonunda hangi belge ve ünvanları Alacağım?
EMCC Foundation Level (Temel Seviye) Koçluk ve Mentorluk Programı sonunda, verilen ödevleri ve eğitim-leri tamamlayan her katılımcı; “EMCC Akredite Eğitim Programı (EQA: Europian Quality Awards) Katılım Sertifikası” alacaktır.
Ayrıca, dileyen katılımcılar ilave gereklilikleri yerine getirerek ve aşağıda belirtilen EMCC Temel Seviye Ünvan bedelini* ödeyerek; EMCC Temel Seviye Bireysel Koç / Mentor Unvanı (EIA: European Individual Accre-ditation – Global Bireysel Akreditasyon) da alabileceklerdir.
Unvan için başvuran katılımcılar LinkedIn üzerinden bu sertifikaları ‘digital badge’ olarak kendi profillerine ekleme imkanına da sahip olacaklardır.
Günümüzde uluslararası geçerliliği olan mesleki unvanlar ve program katılım sertifikaları kurumlar tarafından tercih edilmekte olup bu bağlamda kariyer yolculuğunuzda değerli bir kaynak olacaktır.

Koçluk Eğitimi Genel Akış:

Programımız EMCC’nin sekiz ana başlıktan oluşan Koçluk ve Mentorluk yetkinlik çerçevesi ve koçluk / mentorluk programları standartları (ISMCP – International Standards for Coaching and Mentoring Programs) üzerine inşa edilmiştir. Eğtim programımız öncelikle yansıtıcı öğrenme (reflective practice), koçluığun etik boyutu, koçlukta kontrat (münasebetin çerçevesi) gibi genel kavramların işlendiği ilk modül ile başlamakta, sonrasında ikinci modülde koçluk becerileri ile koçlukta faydalandığımız bazı yöntem ile yaklaşımlar (GROW, yaşam çemberi, metafor kullanımı, fayda maliyet analizi gibi) detaylı şekilde ele alınmaktadır. Üçüncü modülde koçluk uygulamalarına temel teşkil eden psikolojik akımlara değinilmekte, özellikle de Pozitif Psikoloji, Transaksiyonel Analiz ve Gestalt üzerinde durulmaktadır. Dördüncü modül sürekli mesleki gelişim ve süpervizyona ayrılmıştır. Beşinci modül ise mentorluk ve mentorluk ile koçluk programlarının standartları ele alınacak şekilde tasarlanmıştır. Altıncı modülde koçluk süreçleri, yedinci modülde ve özellikle de bu son üç modülün arasında bulunan haftalarda çok yönlü pratik ve akran değerlendirmeleri bulunmaktadır. Sekizinci modülde katılımcılarımızın gelecek planları şekillenirken yaptıkları koçluk çalışmalarının değerlendirilmesine yer verilmektedir.

Koçluk Eğitimi sonunda kazanımlarımı nerede kullanabilirim?

Profesyonel koçluk eğitimi aldığınızda edindiğiniz yetkinlikleri her aşamada profesyonel yöneticilerin hem performanslarının artması, hem de daha ahenkli ve dengeli bir yaşam akışına kavuşmaları için kullanabilirsiniz. Keza Kurumsal Koçluk eğitimi anlamında da aynı prensiplerle donandığınızda yine kurumsal hayatta daha yüksek performans, uyum (compliance), çalışan bağlıllığı (engagement) ve iş özel yaşam dengesi gibi konularda çok faydalı sonuçlar alacaksınız. Kişisel koçluk eğitim olarak eğer konuya bakarsak, yine aynı şekilde bu sefer de holistik bir yaklaşımla bireyin hayatında önem arz eden konuların farkına varması, engelleyicileri ve ilerleticilerini daha iyi tanıyıp kararlarını ve eylemlerini daha bilinçli bir şekilde hayata geçirmesine vesile olacaksınız.

Online Koçluk Eğitimi

Günümüz koşulları ile piyasada maalesef birçok konvansiyonel yöntemlerle sunulan eğitim programlarının hemen bir video görüşme platfornuna taşınıp sunulduğuna tanık oluyoruz. Maalesef bu hiç de etkin sonuçlar veren ve arzu edilen bir yöntem değil.
Online koçluk eğitim programımız Bloom Taxanomi esası üzerinde tasarlanmış ve öğrenme platformu olarak (Learning Management System) dünyanın önde gelen eğitim kurumlarının (başta bütün Ivy League üniversiteleri olmak üzere) tercih ettiği Canvas platformu üzerinden sunulmaktadır. Dijitil kütüphane, bireysel ödevler, yansıtarak öğrenme pratikleri, akran değerlendirmeleri ve bütün öğrenme süreci bu platform üzerinden takip edilmektedir.
Eğitim programında kullanılan videolar YouTube üzerinden “unlisted’ olarak erişilebilecek şekilde Canvas patformuna yerleştirilmiştir.
Oturumlar Zoom üzerinden yapılmakta. Her oturumda küçük gruplar halinde pratik ve değerlendirme çalışmaları yapılmakta. Oturumları kaçıranların sonradan izlemesi için oturumlar kaydedilmekte, programı ait Google Drive hesabına yüklenmekte ve katılımcılarla whatsapp grubu üzerinden linki paylaşılmaktadır.
Modüller arasında yer alan pratik çalışmaları ise katılımcılar arasında tercih edilen video görüşme platformu üzerinden yaplamakta. Her çalışma sonunda hazırlanması gereken ödevler Canvas sistemine katılımcılar tarafından yüklenmektedir.
Program bitmeden her bir katılımcıdan yaptıkları bir koçluk çalışmasını kaydedip eğitmenlerle paylaşması beklenmektedir. Bu video kayıtları eğitimci kadromuz ve daha önce programdan mezun olmuş deneyimli koç meslektaşlarımız tarafından izlenip katılımcılara mezuniyetleri öncesinde geri bildirim vermek için kullanılmaktadır.
Dijital kütüphanemizde eğitimcilerimizin daha önce gerçekleştirdikleri bazı koçluk görüşmelerinin de kayıtları yer almakta ve bu şekilde katılımcıların değişik ekollerden ve değişik yöntem ile metodlların kullanıldığı koçluk örneklerini izleyip yorumlamaları sağlanmaktadır.
Katılımcılar akreditasyon sürecinde gerekli olan bütün formları program dahilinde peyderpey doldurmakta, bu sayede mezuniyet öncesinde bütün gerekli formlar son halini almakta, bu sayede mezuniyet sonrasında başka bir başvuru veya işleme gerek kalmadan bireysel ünvanlarını da alabilmektedirler.

Koçluk Eğitimi Sertifikası

EIA- EMCC Global Bireysel Akreditasyon Nedir?
EIA – EMCC Global Bireysel Akreditasyon ( EIA – EMCC Global Individual Accreditation)
Bireysel mentor ve koçların yeterliklerinin akredite edilme başvuruları için kalite akreditasyon kriteri anlamına gelen EIA, EMCC Yetkinlik Çerçevesine dayanarak profesyonel bir seviyede olan mentorları/koçları tanır.

EQA -Koç ve Mentorluk- Eğitim Programları Akreditasyonu Nedir?
EQA – Eğitim Programları Akreditasyonu  (EQA – EMCC Global Quality Award for Coach/Mentor Training)
EQA, Mentorluk/koçluk eğitim programları ve mentorluk/koçluk programları bünyesinde yer alan eğitim programla-rı/modülleri için oluşturulmuş bir kalite standardı kriteridir.

Başarılı katılımcıların EMCC Yetkinlik Çerçevesinde sunulan, araştırmaya ve uygulamaya dayalı yeterlik standartlarını karşılamasını sağlar.

Mentorluk/koçluk hizmetlerinin kalitesinin mesleğin yüksek kalite standartlarını karşılaması ve tanınması için gerekli olan ve çokça ihtiyaç duyulan çerçeveyi piyasaya sunmaktadır. Programların EQA standartlarına sahip olması, men-tor/koç olarak eğitim vermek isteyen bireylerin, eğitim içeriğinin yüksek kalitede olduğundan ve paydaşları tarafından tanındığından emin olmalarını sağlar.

EMCC Akreditasyon Seviyeleri Nelerdir?
EMCC Bireysel akreditasyon (EIA) ile eğitim programları akreditasyonu (EQA) için dört adet seviye bulunmaktadır:

  • Temel Seviye (Foundational Level)
  • Uygulayıcı Seviyesi (Practitioner Level)
  • Kıdemli Uygulayıcı Seviyesi (Senior Practitioner)
  • Usta Uygulayıcı Seviyesi (Master Practitioner)

EMCC Akreditasyonlarının Uluslararası Yeterliliği Nasıldır?
EMCC program akreditasyon standartları, Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (Framework for Qualifications of the European Higher Education Area (QF-EHEA) ve Avrupa Yaşam Boyu Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (European Qualifications Framework for Lifelong Learning of the EU (EQF-LLL) ile uyumlu olup, bu stan-dartlara sahip eğitim programları ile ilgili detaylı bilgiye www.emccglobal.org/accreditation/ adresinden erişebilirsiniz.

2018’den beri, EIA, EMCC Global Bireysel Akreditasyonları dahil tüm EMCC Eğitim Programları Akreditasyonları (EQA) uluslarası çeşitli prestijli üniversiteler ve eğitim sağlayıcılarla birlikte yapılmaktadır.

EMCC, yukarıda bahsedilen Avrupa ve Uluslararası Yeterlilik ve Hayat Boyu Öğrenme Çerçeveleri yanında UNES-CO ISCED Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması ile uyumlu, aktif bir ‘resmi politika’ ve bu açıdan ‘denklik’ sürecine sahip tek profesyonel koçluk, mentorluk ve süpervizyon kurumudur.

Not: Adı geçen yeterlilik çerçeveleri ile daha detaylı bilgi almak için:
http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=11
http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=12

 


Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Back To Top