skip to Main Content
Liderlik Paradoksları Ve Kapsayıcılık


Hibrit Masterclass

Yönettiğimiz, üstesinden gelebildiğimiz çelişkiler liderlik kapasitemizi belirliyor. 

Yaşadığımız her çelişki bizde değişik duygular tetikliyor. O duygularla yüzleşmemek için bir çoğumuz kendimizi korumak adına liderlik gelişimimizi sınırlamayı tercih ediyoruz. Bu yönde yaptığımız tercihler için aslında liderlik yolculuğunda ağır bir bedel ödüyoruz. Oysaki tetiklenen duygularımızı fark etmek, onlarla barışık olmak ve onları yönetebilmek uzak durmayı tercih ettiğimiz çelişkilerin de üstesinden gelebilme kapasitemizi arttırıyor. Yani bize sunulan güncel liderlik modellerine uyum sağlayacağız, onların bize uygun gördüğü yere kendimizi sığdıracağız, adapte edeceğiz diye uğraşmak yerine kendi liderlik tarzımızı, kendi kişiliğimiz, duygularımız ve bulunduğumuz ortama en uygun olacak şekilde geliştirebileceğimiz inancı ile bu programı sunuyoruz. 

Yaşadığımız dönem hızlı değişim dönemi. Elimizdeki liderlik modelleri ise bir anlamda reaktif, yani hakim trendleri göz önüne alıp evrilmiş modeller. Oysaki önemli soru: yarının dünyası bizden bugün nasıl bir liderlik bekliyor? Ve ben nasıl bu değişime uyum sağlayabilirim, hatta liderlik edebilirim? 

Bütün bu değişime rağmen belki de değişmeyen bir şey varsa o da insanlığın yeni koşullara adapte olma ve ortaya çıkacak yeni düzenlerde de zorlukların üstesinden gelebilme kapasitesi. Tabii her bir bireyin ancak kendi işlevsel çözümleri bu süreçte arzu edilen sonucu ulaşmasına imkan verecektir. Bunu yaparken de geleceği analitik yöntemlerle okumak pek de mümkün olmadığı için sezgilerimizden de faydalanmamız gerekiyor. Sezgilerimizin işlevsel olmasının en etkin yolarından biri de benzer deneyimleri yaşayan bireylerle yapacağımız paylaşımlardan geçiyor. Bu gelişimin olabilmesi için de bu dönüşüme ve yeni deneyimlere açık olmamız gerekiyor. İşte bu nedenle de kapsayıcılık kavramı ön plana çıkıyor. 

Bu yaklaşımla tasarlanmış, iş dünyamızı etkileyen demografik, teknolojik ve jeopolitik değişimler ışığında etkin liderlik anlayışımızı gözden geçirip kendimizi bu yeni koşullara adapte etmemiz için farkındalığımızı arttırmayı hedefleyen hibrit formatta bir masterclass sunuyoruz. 

Bu öğrenme, paylaşım ve dönüşüm programında bir yanda analitik düşünme yetimizi devreye sokuyoruz. Bir yandan da çoğu zaman belki de ihmal ettiğimiz sezgilerimizi ve duygularımızdan nasıl faydalanabileceğimizi deneyimliyoruz. Ve kolektif akıl gelişimine hizmet edecek bir paylaşım ve iş birliği ortamı içinde her bir katılımcımızın kendisi için en işlevsel liderlik yaklaşımını keşfetmesini hedefliyoruz. 

Liderlik Paradoksları: 

Liderlik bir anlamda çelişkiler arz eden durumları yönetmek. Bu bağlamda liderlik özelliklerini ve önceliklerini güncel paradokslar üzerinden nasıl tanımlayabiliriz diye konuya yaklaşıyoruz. Bu alanda yapılmış çalışmalar içinden PwC ve Strategy& tarafından dünya genelinde 515 kurumda yapılan (HBR, 2022) bir araştırmayı örnek olarak ele alıyoruz: Bu çalışma günümüzde liderlikten beklenen özelliklerin 6 temel paradoks olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Liderlerin ivedilikle anlaması ve içselleştirmesi gereken ihtiyaçların her biri kendi içinde birer çelişki olarak sunulmuş. Bir liderden “mütevazi kahraman”, “stratejik icracı”, “geleneksel yenilikçi”, “teknoloji uzmanı hümanist”, “küresel düşünce yapısına sahip yerel” ve “yüksek ahlaki özelliklere sahip politikacı” olması bekleniyor denmiş… 

Peki bu nasıl mümkün? 

Bu masterclass’da katılımcılarımız ile beraber bu liderlik paradoksları ele alıyoruz ve duygularımızı odakta tutan bir farkındalık çalışması ile kurumsal esenlik anlamında yeni normalde nasıl işlevsel olabileceğimiz konusuna cevap arıyoruz. 

Canvas öğrenme platformunda yer alan kaynaklar yüz yüze eğitim gününden bir hafta önce açılacaktır. Katılımcıların bu süre zarfında bu kaynakları incelemiş ve hazırlık çalışmalarını yapmış olmaları beklenmektedir. Bu şekilde hazırlıklı olarak gelinecek yüz yüze eğitim günü interaktif uygulamalardan ve deneyimsel çalışmalardan oluşmaktadır. Eğitim gününden bir ay sonra eğitimcilerimiz ile yapılacak bir koçluk seansı ile katılımcıların kazanımlarının günlük hayatlarında ne ölçüde yer bulduğu konusunda da bir takip çalışması da sunulmaktadır. 

Programın Akışı:

Yüz yüze eğitim günü öncesinde: Ekli sayfada özet listesi paylaşılan Canvas üzerinde izlenecek videolar, okumalar ve bireysel olarak yapılacak temel farkındalık çalışmaları. 

Yüz yüze eğitim günü: Küçük grup çalışmaları, triad/quartet uygulamaları büyük grup önünde demo çalışmaları yapılarak her katılımcının bireysel boyutta konu hakkında farkındalığını arttırması ve programı kişisel bazda bir gelişim planı ile tamamlaması hedeflenmektedir. 

Takip koçluk seansı: Yüz yüze eğitim gününden bir ay kadar sonra eğitim ekibimizin bir üyesi ile birebir bir takip seansı

Eğitim Günü Program akışı: 

10:00 – 10:30 Modül 1: Check-in, tanışma ve günün akışının çerçevesinin belirlenmesi

10:30 – 11:00 Modül 2: Kapsayıcılıktan ne anlıyoruz?

11: 15 – 11:i45 Modül 3: Liderlik Paradoksları 

11: 45 – 13:00 Modül 4: Liderlik Paradoksların duygusal iz düşümünü fark etmek 

13:00 – 14:00 Öğle arası 

14:00 – 14:45 Modül 5: Öne çıkan duygularımızı işlevsel kılabilmemiz nasıl mümkün? 

Duygularımızı işlevsel kılabilmek

15:00 – 16:00 Modül 6: Yeni normale nasıl adapte olabiliriz? 

 “Doğmakta olan ne? Bu yeni doğanı nasıl kucaklarız?” 

16:15 – 17:00 Modül 7: Geleceğe bakış, kişisel eylem planları ve kapanış 

 

Eğitim günü öncesinde Canvas platformu üzerinden yapılacak ön hazırlık:

 • Video 0: Programın felsefesi / Neden Bu Program / Yansıtarak Öğrenmek (3 video)
 • Video 1: Liderlik Paradoksları (2 video) 
 • Video 2: Kapsayıcılık ve Kapsayıcı Liderlik (4 video)
 • Video 3: Kapsayıcılık üzerine  (Ayşe Altınay Özprinçci ile)
 • Video 4: Empati 
 • Video 5: İşlevsel Duygular / Temel Duygular  (Hülya Üstel Eleviş ile) (2 video)    
 • Video 6: VIA karakter testi ve Motivasyon
 • Video 7: Ayrıcalıklarımız ve Kapsayıcılık 
 • Video 8: Bir Kurumsal Esenlik Modeli: PERMA (Nuray Tamer ile)
 • Video 9: Bilinçsiz Ön Yargılar 
 • Video 10: Durumsal Liderlik 
 • Video 11: Doğmakta Olan Ne? Neyi Bırakmalıyız? (Cenk Doğru ile)

Mekan ve Tarih:

Etkinlikten elde edilecek net gelir RK Academy burs programına aktarılacaktır.

 

Kayıt ücreti:

Sertifika: 

Program sonunda katılımcılara RK Academy tarafından CV Trust aracılığı ile sunulan blockchain teknolojisi ile özgünlüğü güvenceli ve program içeriği detayı dijital olarak eklemlenmiş katılım sertifikası verilecektir. 

İptal ve iade koşulları: 

Canvas sisteminde tahsis edilen katılımcı kullanıcı hesabı aktive edildikten sonra iade ödemesi yapılmayacaktır. Eğer herhangi bir nedenden dolayı katılımcımız eğitime iştirak edemez ise veya eğitimci tarafından her hangi bir nedenle eğitim iptal edilir veya başka bir tarihe ertelenir ise katılımcılarımıza bir sonra yapılacak benzer bir eğitime iştirak için kredi imkanı sunulacaktır. 

Canvas sisteminde açılan kullanıcı hesabı aktive edilmeden önce iptal talebinde bulunan katılımcılara yüzde on (%10) işlem bedeli düşülerek ödemeleri iade edilecektir. 

Kayıt ücreti eğitim süresince sunulacak içecek ve atıştırmalık ikramını içermekle beraber öğle yemeğini içermemektedir. Katılımcılar öğle arasında arzu ederlerse mekanda sunulan yemek ikramından ücreti karşılığı faydalanabilirler. 

(*) İndirim koşulları için lütfen kayıt formunu doldurarak bizimle irtibata geçiniz  

(**) Bu kategoride iştirak eden katılımcılar 2023 senesi içinde RK Academy tarafından sunulan eğitimlere özel bir indirim ile iştirak etme hakkı kazanacaktır. 

Son kayıt tarihi:


Back To Top