skip to Main Content
Mentorluk
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Her hangi bir alanda durumsal bilgeliği bulunan, yaşanmışlıklardan yola çıkan deneyim paylaşımı ile daha o yoldan geçmemiş bireylerin ilham almasını, kendisini geliştirmesini hedefleyen yapılandırılmış yargısız diyalog sanatı… Mentorluk doğru yapıldığında bireye büyük haz veren müthiş bir bireysel gelişim yöntemi. Dr Kadılar bu programda hem mentor hem de mentiler için uluslararası standartlarda deneyimlerini paylaşıyor.

Mentorluk nedir? 

Mentorluk, gelişimsel konuşmalar, deneyim paylaşımı ve rol modelleme yoluyla bir mentor ile menti arasında beceri, bilgi ve uzmanlık paylaşımını içeren bir öğrenme ilişkisidir. Bu ilişki, çok çeşitli bağlamları kapsar ve farklılıklara değer veren karşılıklı öğrenme için çift yönlü kapsayıcı bir ortaklıktır. 

Mentor kimdir ne yapar? 

Mentor herhangi bir alanda yaşanmışlıkları, deneyimleri ve tecrübesi olan bir kişidir. Mentor belli bir alandaki deneyimlerinden gelen durumsal bilgeliğini mentorluk süreci ile mentinin gelişmesi için sunar. Mentor menti birlikteliği bir karşılıklı saygıya dayanan birbirlerini yargılamadıkları, oldukları gibi kabul ettikleri bir diyalog ile şekillenir. Yani münazara, müzakere, münakaşa değil, yargısız bir diyalog. Bir sosyal eşitleyici olarak mentorluk belki de başka türlü hiçbir şekilde bir araya gelmeyecek iki kişinin belli bir amaç çerçevesinde birbirleri ile olan bu etkileşim ile geliştikleri, değiştikleri dönüşümsel bir ortaklığa vesile olur. 

Menti ne demek? 

Mentorluk sürecinin gündemini belirleyen, edineceği ilham, cesaret, bilgi ve deneyim ile bu süreçte gelişen, dönüşen göreceli olarak ele alınan konularda daha az tecrübeli olan kişidir. 

Mentorluğun faydaları:

Mentorluk her hangi bir konuda durumsal bilgeliği olan bir kişinin bir rol model yaklaşımı ile ilham veren, ufuk açan sohbetlerle, yaşanmışlıklarından yola çıkarak, konu hakkındaki bilgeliğini ve networkünü de devreye sokarak mentisinin bu alanda gelişimine vesile olmasını amaçlar. Mentorluk bu anlamda adeta ütopik bir toplum yapısı vaat eder: Hiçbir ön yargı olmaksızın, her bireyin deneyimi olan alanlarda başka bireylerin gelişimine hizmet etmesi, bireylerin bu şekilde onları bekleyen zorluklara karşı hazırlanması, güçlenmesi, kendi kaynaklarını ve imkanlarını keşfedip çeşitlendirmesi gibi olgular içerir.

Mentorluk Programı:

Mentorluk projeleri belli bir amaç için yapılandırılmış programlardır. Mentorluk projelerinin başarıya ulaşması için hem projenin tasarımı, hem de mentor ve mentilerin projeye hazırlanması önemlidir. Bu bağlamda bu alanda dünyanın en prestijli meslek kuruluşu olan EMCC Global (European Mentoring and Coaching Council) beynelmilel standartlarında hazırlanmış bir online eğitim programını ülkemize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Program sonunda mezunlarımız direk LinkedIn profillerine entegre olabilen blockchain teknolojisi ile güvence altında olan dünya genelinde geçerli bir katılım sertifikası almaya hak kazanıyorlar. Arzu eden ve gerekli koşulları yerine getiren mentorlarımız ise gereken ilave ödemeyi karşılayarak beynelmilel uluslararası geçerliliği olan EMCC Foundation seviyesi mesleki bir paye olarak da geçerli bireysel mentor ünvanı (EIA) kazanabiliyorlar. 


Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Back To Top