skip to Main Content
Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi

Hitabet ve uyum: 

Medeniyetin temelinde yatan belki de en önemli olgu homo sapiens’in organize olup işbirliği yapabilmek için bir iletişim dili geliştirebilmiş olmasıdır. Bu bağlamda medeni hayatın her aşamasında bireylerin kendilerini doğru ifade edebilmeleri elzemdir. Hitabet sanatı bu bağlamda tarih boyunca önemini hiç kaybetmemiş, hatta gelişen iletişim teknolojileri ile günümüzde daha da önem kazanmıştır. 

Hitabet sanatı bir yandan amaçlanan bilgi ve görüşlerin karşı tarafa aktarılmasını amaçlarken öte yandan da duygu tetikleyicileri vasıtası ile belli bir ruh halinin paylaşılması anlamına gelmektedir. O yüzden hitabet sanatı duygu ve düşüncelerin birbirini tetiklediği, belli bir amaca hizmet edecek şekilde koordineli şekilde sahne aldığı bir sanattır. 

Bu bağlamda yaratılmak istenen uyum konsepti büyük önem arz etmektedir. Hitabet konusun olan durum münazara, münakaşa veya müzakere olabilir. Ya da belli bir diyalog vesilesi ile belli duygu ve düşünlerin paylaşılması amaçlanıyor olabilir. Her türlü amaca ve ortama uygun olacak hitabet sanatı teknik ve taktiklerinin seçilmesi arzu edilen sonucun elde edilebilmesi için büyük önen arz etmektedir. 

Kendini Doğru İfade Edebilmek: 

Kendini doğru ifade edebilmek önce kendini iyi ve doğru anlamakla başlar. Bu programda Transaksiyonel Analiz yöntemlerini kullanmaktayız. Bireyin farklı bakış açıları geliştirebilmesi, insan davranışlarını ve duygusal tetikleyicileri iyi anlaması, meslektaşları veya diğer paydaşları ile etkin iletiş kurması için elzemdir. Programımızda TA modelinde yer alan temas kavramı, ego durumları, drama üçgenleri, çalışma stilleri, geri bildirim teknikleri, temel duygular ve psikolojik ihtiyaçların nasıl tespit edilip bu bağlamda bireyin en etkin şekilde kendisini ifade edebilmesi kuram ve uygulamaları yer almaktadır. . 

 


Back To Top