skip to Main Content
Kurum Kültürü Nedir?

Kurum Kültürü Nedir?

Kurum kültürü, bir organizasyonun çalışanları arasındaki davranış, düşünce ve değerlerin bir araya gelmesiyle oluşan ortak bir kimliktir. Kurum kültürü, bir kurumun karar alma süreçlerini, liderlik biçimlerini, çalışma koşullarını ve diğer birçok faktörünü doğrudan etkiler. Kurum kültürü, bir kurumun işleyişinde büyük bir rol oynar ve başarısından/başarısızlığından sorumlu bileşenlerden birisidir.

 

Kurum kültürü, çalışanların kurumda nasıl çalışacaklarına, nasıl iletişim kuracaklarına, ne tür kararlar alacaklarına ve birbirleriyle nasıl etkileşime gireceklerine dair kurallar bütünü olarak da tanımlanabilir. Kurum kültürü, çalışanların mutluluğu ve memnuniyeti üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir.

 

En kısa tanımı ile kurum kültürü yeni bir kuruma girdikten üç ay sonra farketmemeye başladıklarınızdır.

 

Nasıl mı? Detaylar aşağıda:

 

İlginizi çekebilir: Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar

 

Kurum Kültürünün Bileşenleri Nelerdir?

Yukarıda da açıkladığımız üzere kurum kültürü, birçok farklı bileşenin bir araya gelmesiyle oluşur.

 

Değerler: Kurumun değerleri, kurumun kültürünün en önemli bileşenlerinden biridir. Bu değerler, kurumun çalışanlarının hangi davranışları benimsemeleri gerektiğini ve nasıl bir çalışma ortamı yaratmak istediklerini yansıtır.

 

İnançlar: Kurumun inançları, kurumun çalışanlarının birbirleriyle nasıl etkileşime girmeleri gerektiğini belirler. Örneğin, bir kurumun inancı çalışanların dürüst ve açık bir iletişim kurması gerektiğiyse, bu inanç, kurumda iletişimin açık ve samimi olmasını sağlar. Böylece çalışanlar birbirleriyle daha iyi anlaşır ve çalışma ortamına iş birliği iklimi hakim olur.

 

Normlar: Kurumun normları, çalışanların kurumda nasıl davranmaları gerektiğini belirler. Örneğin, bir kurumun normları arasında işe kesinlikle zamanında gelmek, toplantılara katılmak, e-postaları en fazla 48 saat içinde yanıtlamak gibi beklentiler olabilir. Bu normlar, kurumda çalışanların ne tür davranışlar sergilemeleri gerektiğini açıkça belirleyerek, iş süreçlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

 

Ritüeller: Bir kurumun ritüelleri, kurumun kültürünü yansıtan eylemlerdir. Örneğin, bir kurumun ritüelleri arasında, haftalık toplantılar, çalışanların doğum günlerini kutlama etkinlikleri, düzenli şirket yemekleri, sosyal sorumluluk projeleri ve diğer özel etkinlikler gibi eylemler ritüel olarak yer alabilir.

 

Kurum Kültürü ve Kurum Başarısı Arasındaki İlişki

Araştırmalar, kurum kültürü ve işletme başarısı arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. İyi bir kurum kültürü, çalışanların işlerine daha fazla bağlılık duymalarını, daha yüksek motivasyon seviyelerine sahip olmalarını ve daha iyi iş performansı göstermelerini sağlar. Bu da bir kurumun müşteri memnuniyetini ve rekabet gücünü artırır. Sonuç olarak işletme başarısına yadsınamayacak düzeyde katkıda bulunur.

 

İnsanların hayallerindeki çalışma ortamından bahsederken neredeyse her zaman Google’ın şirket kültüründen bahsettiğine mutlaka denk gelmişsinizdir. İnsanların Google’da çalışmak istemelerinin başlıca nedenlerinden birisi kurum kültürüdür. Google’ın kurum kültüründen mihenk taşları; eğlenceli çalışma ortamı, yaratıcılığı teşvik eden müzik odası gibi ortamlar, açık iletişim politikası, ekonomik destek.

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

Back To Top