skip to Main Content
Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Şirket kültürünün sevdiğim bir tanımı: “Bir kurumda çalışmaya başladıktan yüz gün sonra fark etmemeye başladıklarınız”.

 

Buradan yola çıkarsak yeni çalışanların işe alım sürecinde oryantasyon eğitimi, kurumlar için ne kadar önemli olduğunu sanırım daha iyi anlarız. Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların kurum kültürüne, yapısına ve beklentilerine hızlı bir şekilde adapte olmalarına yardımcı olurken aynı zamanda işlerinde başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerileri öğrenmelerini sağlar. Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların kurumların işleyişini daha iyi anlamalarına ve kurumun amaçlarına daha hızlı uyum sağlamalarına da yardımcı olur.

 

Tabii burada eğitim süreçlerinin bir öğrenme deneyimi olarak tasarlaması esastır. Çünkü hep tekrar ettiğimiz şekilde bir insana zorla bir şey öğretemeyiz. Bireyin bu öğrenme sürecine hazırlanması, süreçte aktif bir öğrenme deneyimi yaşaması ve sorasında da öğrendiklerini uygulama imkanı bulması çok önemlidir.

 

Oryantasyon Eğitim Programlarının Faydaları

Oryantasyon öğrenme süreçlerini, kurumlar için geri dönüşü çok yüksek bir yatırım olarak tasarlamamız ve uygulamamız gerekir. Kapsamlı ve iyi kurgulanmış bir oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların kurumda kısa sürede etkin bir şekilde çalışmalarına yardımcı olurken aynı zamanda onların motivasyonunu da artırır. Kurumlar, oryantasyon eğitimlerinin başarısını artırmak için özelleştirilmiş eğitim materyalleri, mentorluk programları, takım çalışması faaliyetleri ve performans ölçütleri gibi farklı teknikleri kullanabilirler.

 

Oryantasyon eğitimi, sadece yeni çalışanlar için değil, aynı zamanda mevcut çalışanlar için de önemlidir. Mevcut çalışanlara verilen oryantasyon eğitimleri, onların kariyerlerinde ilerlemelerine ve yeni beceriler öğrenmelerine yardımcı olurken aynı zamanda kurumun hedefleri ve yapısal değişiklikleri hakkında bilgilendirilerek kurum kültürüne daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olur.

 

Oryantasyon eğitimleri, çoğunlukla yüz yüze gerçekleştirilir fakat kurumun büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği sektöre ve yapısal özelliklerine göre oryantasyon eğitiminin uygulanış biçimi değişebilir. Ancak her kurumun oryantasyon eğitimlerinde kurum kültürü, yapısı ve beklentileri hakkında genel bilgiler vermesi önemlidir.

 

Yeni çalışanların kurum kültürüne hızlı bir şekilde uyum sağlamaları, kurumun verimliliğini artırır ve müşteri memnuniyetini yükseltir.

 

Ayrıca oryantasyon eğitimleri, kurumların yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur. Örneğin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlara bilgi vermek, kurumların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından önemlidir.

 

Oryantasyon eğitimleri, kurumların çalışanlarına verdiği önemi de gösterir. İyi bir oryantasyon eğitimi, çalışanların işe hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlar ve bu da çalışanların kuruma bağlılıklarını artırmaya katkı sağlar.

 

Oryantasyon eğitimleri, kurumların gelecekteki başarısı için de önemlidir. İyi bir oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların kuruma uyum sağlamalarına yardımcı olurken aynı zamanda kurumun hedeflerine uygun çalışanları seçmesine yardımcı olur.

 

Oryantasyon Eğitiminin İçeriği Nasıl Olmalı?

Oryantasyon eğitimi kuruma göre özelleştirilmelidir fakat temel bir oryantasyon eğitimi aşağıdaki detayları içermelidir:

 

Şirketin Var Oluş Amacı, Tarihçesi ve Hikayesi: Yeni çalışanların şirketin geçmişi, hedefleri ve vizyonu hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Şirketin tarihine hakim olmak, şirketin kültürünü anlamalarına ve şirketin neden var olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Birlikte cevap aranacak önemli bir soru “eğer bu şirket bir gün yok olursa acaba dünya neden mahrum kalır?”. Amaç odaklı tanımlanmış şirket vizyonu yeni çalışanların kendilerini çok daha rahatlıkla uyum için de ait hissedecekleri bir ortay yaratacaktır.

 

Şirket Politikaları ve Prosedürleri: Yeni çalışanların işyerindeki prosedürleri, kuralları ve yönergeleri anlamaları gerekmektedir. Şirketin iş süreçleri, iş saatleri, izin politikaları, güvenlik politikaları, disiplin politikaları gibi konuları içeren bir bölüm bu bilgileri kapsamalıdır.

 

Kurum Kültürü: Kurum kültürü, yeni çalışanların işyerindeki sosyal dinamikleri anlamalarına yardımcı olur. Bu bölüm, şirketin değerleri, işyeri hiyerarşisi ve işyerindeki etkileşimler gibi konuları içermelidir. Tabii kültürün nasıl öğretileceği konusu etraflıca ele alınması gereken başlı başına çok önemli bir konudur. Birçok kanaat önderi bu konuda “ancak yaşandıkça öğrenilir” diyecektir. O yüzden eğitim programının bu bölümü özellikle interaktif, katılımcı hatta deneyimsel bir şekilde tasarlanmalıdır.

 

İlginizi çekebilir: Kurum Kültürü Nedir?

 

İşe Yönelik Bilgiler: Yeni çalışanların işyerindeki görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan bilgiler bu bölümde yer almalıdır. İşe yönelik bilgiler, işyerinde kullanılan araçlar, süreçler, talimatlar ve sistemler gibi konuları içerebilir.

 

Şirket Yapısı: Yeni çalışanlar, şirketin organizasyon yapısını anlamalıdır. Bu bölüm, şirketin departmanları, iş birimleri, yönetim kadrosu, ve işyeri hiyerarşisi hakkında bilgiler içermelidir.

 

Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların işyerinde rahatlamalarını ve işlerinde başarılı olmalarını sağlar. Bu nedenle, eğitimin içeriği, yeni çalışanların ihtiyaçlarına göre hazırlanmalıdır.

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

Back To Top