skip to Main Content
TAKIM KOÇLUĞU STANDARTLARI Ve AKREDİTASYONU

TAKIM KOÇLUĞU STANDARTLARI ve AKREDİTASYONU

Koçluk hizmetleri bağlamında dünya genelinde en hızlı gelişen alanlardan birisi takım koçluğu. Bunun bir nedeni sistemik yaklaşımın koçluk uygulamalarında öneminin anlaşılması, bir diğer nedeni koçluk uygulamalarının ölçeklendirip etki alanını genişletebilmek ve belki de en önemlisi de takımların onları oluşturan bireylerin toplamından fazlasını sunması sayesinde koçluğun vaatlerinin çok daha geniş ve etkin bir uygulama alanı bulması diyebiliriz.

Takım koçluğu yeni bir kavram değil. Onlarca sene önce takım koçluğu eğitimleri almış bir kişi olarak ve geride bıraktığımız yirmiye yakın sene içinde hem kendi çalıştığım kurumlarda, hem de profesyonel olarak başka şirketlerin üst düzey ekiplerine takım koçluğu hizmeti sunmuş bir uygulamacı olarak zaten böyle bir alanda oldukça etkin çalışmalar ve eğitim programları olduğunun EMCC Dünya Başkanı olduğumda farkındaydım. Ancak bu alanda küresel bir standart bulunmaması, takım koçluğunun ve takım koçluğu eğitimlerinin de genel koçluk akreditasyon süreçleri içinde kalmasını pek doğru bulmuyordum. Bu bağlamda küresel boyutta görevi devraldığım ilk sene içinde EMCC tarafından dünya genelinde bir akademik araştırma yapılmasına karar verilmesini sağladım. Yaklaşık bir sene süren ve takım koçluğu alanında deneyimli dünya genelinde beş yüzden fazla uygulamacının, eğitimcinin ve akademisyenin katılımı ile yapılan bu araştırma sonunda üzerinde ortak anlaşılan başlıklar altında bir global takım koçluğu standartlarının belirlenmesine öncülük ettik.

Bu çalışma sonunda üzerinde hem fikir kalınan takım koçluğu tanımı şöyle ortaya çıktı:

“Takım koçluğu, bireysel ve kolektif düşünme ve kişisel farkındalık düzeyini yükselten, kendi sürdürülebilir çözüm ve uygulamalarını geliştirirken ekibin düşünce ve davranışlarını güdümleyen profesyonel bir diyalog yoluyla hem takımın önündeki görevi hem de birlikte çalışma açısından takımın ekip çalışmasını kolektif olarak başarmasına yardımcı olmaya odaklanır.”

Bu çalışma sonunda ortaya çıkan standartlar ise şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Çok Paydaşlı sözleşme ve ilişki yönetimi

Ekip liderleri, ekip üyeleri, sponsorlar ve kilit role sahip ekip paydaşları dahil olmak üzere müşteri ile amaç, çıktılar, roller ve gizlilik konusunda uyumu belirleme, sağlama ve sürdürüme

 1. Çok Paydaşlı Teşhis

Ekibin halihazırda nasıl bir performans sergilediğine dair sistemsel bir anlayış geliştirmek için kilit role sahip ekip paydaşlarından gelen girdileri kullanan bir ekip teşhisi geliştirme ve uygulama

 1. Takım verimliliği için kanıta dayalı yöntemler

Takım koçluğu katılımının hem teşhis hem de müdahale aşamalarında kanıta dayalı bir takım verimliliği modelini anlama ve uygulama

 1. Sistem düşüncesi ve grup dinamikleri

Grup dinamikleri ve sistemlerin davranış üzerindeki etkisi üzerine modelleri ve düşünceyi anlama, bu tür dinamik ve davranışlar ve bunların takımın performansı üzerindeki etkileri hakkında ekip içinde merak uyandırmak için uygun şekilde müdahale etme

 1. Takım koçluğu modelleri ve yaklaşımları

Sözleşme boyunca takım koçluğu sürecini kolaylaştıran ve odakta tutan, sözleşme, teşhis, müdahale ve değerlendirmeyi içeren uygun bir takım koçluğu modeli geliştirme ve uygulama

 1. Takım koçluğu sürecini yönetme

Riskleri ve sorunları belirleme ve yönetme, gerektiğinde takım koçluğu sürecinde vaktinde ayarlamalar yapma

 1. Deneme ve uyarlanabilirlik

Farkındalık ve anlayışı en üst düzeye çıkarma doğrultusunda takımı desteklemek için uyum sağlama ve deneme, takımla birlikte burada-şimdi yaklaşımıyla çalışma farkındalığını ve becerisini gösterme

 1. Diğer koç ve kolaylaştırıcılarla ortaklık yapma

Takımın kolektif ve bireysel koçluk ihtiyaçları doğrultusunda, diğer takım koçları ve/veya takım kolaylaştırıcıları ve/veya birebir koçlarla ortaklık kurmanın faydaları konusunda farkındalık gösterme

 1. Kendi takım koçluğu uygulamanızı geliştirme

Kendine özgü bir takım koçluğu uygulaması geliştirme ve uygulama, uygulamaların sürekli gelişimini ve iyileştirilmesini sağlama

 1. Kendini anlama ve kişisel gelişim

Sürekli mesleki gelişime (CPD), uygulama standartlarını geliştiren ve iyileştiren ve mesleğin itibarını koruyan süpervizyona yatırım yapma

 1. Süpervizyon ve yansıtıcı uygulama

Kişisel gelişim için uygun bir takım koçluğu odaklı süpervizyon ve yansıtıcı uygulama planı geliştirme ve uygulama

 1. Kişisel bakım ve yılmazlık

Yılmazlık ve kişisel bakımı sürdürmek ve kişisel ihtiyaçların aktif idaresini sürdürmek için uygun bir süreç geliştirme ve uygulama

 

Bu tanım ve kriterler çerçevesinde ilk test uygulamamızı üç ayrı güvenilir kurumda yaptık. WBECS / GTCI (Global Team Coaching Institute), University of East London ve Henley Business School. Bu üç kurumda bu standartlar temel alınarak tasarlanıp sunulan eğitim programlarının tamamlanması ve mezun ile beraber programların etkinliğinin bağımsız kaynaklar tarafından da değerlendirilmesi sonunda geçtiğimiz sene içinde Takım Koçluğu standartları gelişimi döngüsü tamamlanmış oldu. Hemen takip eden haftalar içinde Smurfit Business School (Irlanda) ve Turner International (Avustralya) da akredite edilen kurumlar arasına katıldı. Yenileri de katılmaya devam ediyor. Son bir sene içinde 1200 kadar Foundation (Temel) seviye, 400 kadar da Practitioner (Uygulayıcı) seviye kişi Takım Koçu bireysel unvan almaya hak kazandı. Bu akredite uygulayıcıların büyük bir çoğunluğu Amerika’da yerleşik olması sayesinde de EMCC’nin küresel gelişimi anlamında da çok önemli bir gelişme sağlanmış oldu.

Takım koçluğu yapan, takım koçluğu eğitimi veren bütün dostlarımızı bu alanda da beynelmilel bir unvan almaya teşvik etmek isterim. EMCC ile tanışmanıza da vesile olacak bu yolculuk öncesinde belki de ilk adım aşağıdaki sorulara cevap vermekle atılabilir:

 • Sizi takım koçu olmak için motive eden şey nedir?
 • Takım koçluğu vizyonunuz, felsefeniz nedir?
 • Uygulamanızı/modelinizi hangi teorik temel ilkeler şekillendiriyor?
 • Uygulamanız nasıl evrildi ve gelişti?
 • Küresel Etik Kodu (The Global Code of Ethics – globalcodeofethics.org ) nasıl anlıyor ve uyguluyorsunuz?

 

Daha etkin takımların daha müreffeh bir dünyanın gelişimine katkıda bulunması ve etkin takım koçluğu uygulamalarının da buna vesile olması temennisi ile…

Koçluk ile ilgileniyorsanız ilginizi çekebilir: Koçluk Eğitimi

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

Back To Top